Πολιτιστικά Θεμ. Δ/νσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Eλένη Κατσούφη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, Mεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, τηλ: 2106080303, 6936398486 fax: 2106009644 email: katsoufi@hotmail.com
 • Ανάρτηση Βεβαιώσεων Εκπόνησης Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων Σχολικού Έτους 2013-2014
 • Διεθνής Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής του Δήμου Narita Ιαπωνίας
 • Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων – Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας
 • Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων –Επιμορφωτική συνάντηση στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
 • 18 Μαΐου 2014 Διεθνής Ημέρα Μουσείων
 • «Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων – Βιωματικό εργαστήριο» “Παιδεία τέχνας κατεργάζεται”
 • Εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς στο Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ το Μάιο
 • Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων – Βιωματικό Εργαστήριο «Εντάσσοντας τα έργα τέχνης στην καθημερινή ζωή της τάξης»


 • 23/08/2014

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΤΗ ΣΧΟΛΕΊΩΝ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Previous Next

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  Ανακοίνωση Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας – Β΄ και Γ' Φάσης Εκτύπωση E-mail
  Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 17:02

  Ο Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας, κ. Πάρις Βεντήρης μετά τη σημερινή συνεδριάση του ΠΥΣΠΕ (Πράξη 20/22-8-2014) σας ανακοινώνει τους πίνακες των Οριστικών Τοποθετήσεων (Β' και Γ' Φάση) εκπ/κών κλ. ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ16-Μουσικής Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας.

  Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 1-09-2014 στα σχολεία που τοποθετήθηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία.

   

   

  Επισυναπτόμενα:

  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ70 (Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗ)

  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ60 (Β' ΦΑΣΗ)

  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ06 (Β' ΦΑΣΗ)

  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ16 (Β' ΦΑΣΗ)

   

  Share
   
  Ανακοίνωση του Τμήματος Αναπληρωτών Εκτύπωση E-mail
  Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 12:04

  ΘΕΜΑ : Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015


  ΣΧΕΤ: Οι με αριθμ. πρωτ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25.07.2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.


  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, του ελέγχου των δικαιολογητικών και της καταχώρισης προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 των κλάδων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr

  Συγκεκριμένα, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 καθώς και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 που δεν έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. [παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ. Α΄)],

  Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους.
  Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 22-08-2014 μέχρι και 26-08-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

  Εγκύκλιος ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

  Share
   
  Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19-20 - Πληροφορικής και ΠΕ18.41-32 - Θεατρικών Σπουδών σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Β' Αθήνας για το Σχ. Έτος 2014-2015 Εκτύπωση E-mail
  Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014 18:09

  Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ. Πάρις Βεντήρης, σας κοινοποιεί τους πίνακες με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ19-20 - Πληροφορικής και 18.41-32 - Θεατρικών Σπουδών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Β' Αθήνας.

   

  Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 1-09-2014 στα σχολεία που τοποθετήθηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία.

   

  Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνιες άδειες ή είναι αποσπαμένοι σε διάφορους φορείς θα τοποθετηθούν προσωρινά σε μεταγενέστερη φάση.

   

   

  Επισυναπτόμενα:

  Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπ/κων ΠΕ19-20 (21-8-2014)

  Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ18.41-32 (21-8-2014)

  Μοριακός Πίνακας Εκπ/κών κλ. ΠΕ19-20

  Share
   
  Μεταθέσεις – Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας – Πρόσκληση Δήλωσης Τοποθέτησης Β΄ Φάσης Εκτύπωση E-mail
  Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 21:02

  Ο Διευθυντής Π.Ε. Β' Αθήνας, κ. Πάρις Βεντήρης μετά τη συνεδριάση του ΠΥΣΠΕ σας ανακοινώνει τους πίνακες των Μεταθέσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων της Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας (Έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/10398/20-8-2014 ) . Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 15 του Π.Δ. 50/96, από την Πέμπτη 21 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 22 Αυγούστου, μέχρι τις 14.00. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με φαξ στο 210 6009644.

   

  Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ16 που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας, μπορούν, αν το επιθυμούν, σύμφωνα με άρθρο 15, παρ. 11, του Π. .50/96 να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά από την από την Πέμπτη 21 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 22 Αυγούστου, μέχρι τις 14.00 (Β’ Φάση Τοποθετήσεων). Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με φαξ στο 210 6009644.

  Επισημαίνουμε ότι, αν και μετά τη Β’ Φάση των Τοποθετήσεων παραμείνουν οργανικά κενά, θα τοποθετηθούν σε αυτά οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 12 του Π. . 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Π. .100/97.

   

   

  Επισυναπτόμενα:

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

  ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ 06 ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ 11 ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ 16 ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ 60 ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-Β' ΦΑΣΗ

  ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ 70 ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-Β' ΦΑΣΗ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-Β' ΦΑΣΗΣ

  ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

  ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

   

  Share
   
  Μεταθέσεις - Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής Εκτύπωση E-mail
  Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 13:09

  Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ. Πάρις Βεντήρης, σας ενημερώνει ότι από σήμερα 20/8/2014 ξεκινά η διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπ/κών του ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας σε κενές οργανικές θέσεις. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ.

  Παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων καθώς και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα της Δ/νσης.

  Αναρτούμε τις τοποθετήσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις. Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 15 του Π.Δ. 50/96, από την Τετάρτη 20 Αυγούστου έως και τη Παρασκευή 22 Αυγούστου, μέχρι τις 12.00. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν με φαξ στο 210 6009644.

   

   

  Επισυναπτόμενα:

  Τοποθετήσεις εκπ/κων ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

  Τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

  Μοριακός Πίνακας εκπ/κών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

   

  Στη διάθεση παραμένουν οι εκπ/κοι κλ. ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής:

  Εκπ/κοι ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής που παραμένουν στη διάθεση

  Share
   
  Ανακοίνωση Τμήματος Εκπαιδευτικών Εκτύπωση E-mail
  Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 12:11

  Στο πλαίσιο της προσπάθειας της υπηρεσίας μας να διευθετήσει αποτελεσματικά τυχόν ζητήματα που πιθανόν να προκύψουν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τρίτη 26-8-14, την Τετάρτη 27-8-14 και την Πέμπτη 28-8-14 και ώρες  19:00–21:00 ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και συνεργάτες του θα βρίσκονται στα νέα γραφεία της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθηνών, Ανάφης και Σαντορίνης 4 (είσοδος από τον πεζόδρομο), στο Νέο Ηράκλειο για να δεχθούν γονείς, φορείς και εκπαιδευτικούς.

  Στόχος μας πάντα είναι η καλή συνεργασία για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.

  Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τις εγγραφές ή τις μετακινήσεις μαθητών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, μπορείτε να επικοινωνείτε για να κλείσετε ραντεβού με το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων στο τηλέφωνο 2106012774.
  (κ. Γεωργιάδου Δέσποινα, κ. Μοσχούρη Ελένη)


   


  Share
   
  Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015 Εκτύπωση E-mail
  Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 18:54

  Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 131370/Δ1/19-8-2014 έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολ. έτους 2014-2015,

  καλεί

  τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21–08–2014 έως 28–08–2014.

   

  Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ61-60.50 και ΠΕ71-70.50) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/198.

  Στη Διεύθυνση Π.Ε. Β' Αθήνας οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61-60.50 και ΠΕ71-70.50 θα υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης (Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Αγία Παρασκευή) από 21-08-2014 έως 28-08-2014 και ώρες 9:00 έως 13:00.

   

  Επισυναπτόμενα:

  Εγκύκλιος Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2014-2015

  Αίτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2014-2015

  Share
   
  Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρήκοων Α΄ Αθήνας Εκτύπωση E-mail
  Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014 08:54

  Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 15183/11-8-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (οποιουδήποτε τύπου) και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 (παρ.4) του Ν. 3699/2008, των άρθρων 11 (παρ. 4γ-αα), 24 (παρ. 10 και 11) του Ν. 3848/2010, της υπ’αριθμ. 56337/Γ6/17-5-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 65780/9-6-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητας τους, σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση) να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη θέση του αναπληρωτή Δ/ντή στο ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρήκοων Α΄ Αθήνας. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν απ’ ευθείας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας (Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ), μέχρι και την Δευτέρα 25/8/2014.

  Share
   
  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία Σχολικού Έτους 2013-2014 Εκτύπωση E-mail
  Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014 17:54

  Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ.8.2./7452/08-8-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης κατά το σχολικό έτος 2013-2014, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ06 και ΠΕ11, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης σε μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2 ανωτέρω σχετικό, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέχρι 18-8-2014 το συνημμένο έντυπο «Δήλωση Μετάθεσης», συμπληρώνοντας κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι σχολεία (κενά ή κενοθησόμενα), όπως αυτά προσδιορίστηκαν με τις αριθμ. 11/15-7-2014, 13/22-7-2014 και 14/6-8-2014 Πράξεις του Υ.Σ.Μ.Ε.

  Share
   
  Τελικός Πίνακας Εκπαιδευτικών που υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων Εκτύπωση E-mail
  Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2014 19:46

  Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ. Πάρις Βεντήρης, και το Τμήμα Μηχανογράφησης σας κοινοποιούν τον τελικό πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων μέσω της ειδικής φόρμας και σας ενημερώνουν ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων στις 20 Αυγούστου.

   

  Επισυναπτόμενοι πίνακες:

  Πίνακας Εκπ/κών που Υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης Δημ. Σχολείων (τελικός)

  Πίνακας Εκπ/κών που Υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης Νηπιαγωγείων (τελικός)

   

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή συνέχιση των διακοπών σας

  και καλή τοποθέτηση!

  Share
   
  Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015 Εκτύπωση E-mail
  Δευτέρα, 04 Αυγούστου 2014 13:54

  Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ.821/1793Π/123212/Ζ1/1-8-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., κοινοποιούμε τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015.

   

  Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρημένα στους πίνακες στοιχεία τους, παρακαλούμε να αποστείλουν την ένστασή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' του Υ.ΠΑΙ.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , μέχρι την Τετάρτη 6/8/2014.

  Share
   
  Περισσότερα Άρθρα...
  « ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

  Αναζήτηση

  Μηνύματα Διευθυντή

  ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ

   

  Μέσα από το δικτυακό τόπο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας έχουμε στόχο να προσφέρουμε έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς, σχετικά με τη διοικητική δομή, το νομοθετικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές δραστηριότητες της Διεύθυνσής μας.

   

  Ευελπιστούμε να αποτελέσει η ιστοσελίδα μας χώρο αμφίπλευρης, γρήγορης και αποτελεσματικής πληροφόρησης μεταξύ της Διεύθυνσης, των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε άμεσα και ουσιαστικά να μετατρέψουμε τη χρονοβόρα τηλεφωνική επικοινωνία σε γρήγορη ηλεκτρονική πληροφόρηση , με αποτύπωση στοιχείων και δεδομένων.

   

  Απευθυνόμαστε στους πολίτες που μας επισκέπτονται και επιδιώκουμε να κάνουμε πράξη την κοινωνική λογοδοσία, τη Δι@ύγεια με ανάρτηση όλων των προκηρύξεων, πράξεων και αποφάσεων της Δ/νσης και του ΠΥΣΠΕ, έτσι ώστε ισότιμα και αποφεύγοντας τη διοικητική γραφειοκρατία η ενημέρωση να είναι στη διάθεση όλων όταν επιλέξουν να μας επισκεφτούν ηλεκτρονικά.

   

  Στοχεύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση της Διοίκησης και την ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας. Πρώτα ο μαθητής με τον εκπαιδευτικό στην πρώτη γραμμή μιας νέας εποχής με γνώμονα τη διαφάνεια, τη συλλογικότητα, την αξιοκρατία και τη συναίσθηση του χρέους.

   

  Μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και την εκπαίδευση σε τόπο συνάντησης αξιών και οραμάτων για το μέλλον, με ελπίδα και αισιοδοξία.

   

  Καλή πλοήγηση!

   

  Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄Αθήνας

  Πάρις Βεντήρης

   

   

  Ημερολόγιο

  Αύγουστος 2014
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  • ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

  Εφημερίδες

  Εκπ/κή Επικαιρότητα

  Ο Καιρός Τώρα

  
  Weather data OK
  Αθήνα
  29 °C
  [Λεπτομέρειες]
  • Discomania

  Επισκεψιμότητα

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterΣήμερα2670
  mod_vvisit_counterΧθες8589
  mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα44602
  mod_vvisit_counterΤην περασμένη εβδομάδα38826
  mod_vvisit_counterΑυτόν τον μήνα187926
  mod_vvisit_counterΤον περασμένο μήνα205503
  mod_vvisit_counterΣυνολικά20393681

  We have: 91 guests, 22 bots online
  IP Διεύθυνση: 54.235.16.159
   ,